Аудиторські послуги

Аудит фінансової та податкової звітності є найважливішим елементом системи контролю на підприємстві, що здійснюється власниками (акціонерами) за діяльністю управлінського персоналу.
Враховуючи постійні зміни в податковому законодавстві, перевірка достовірності показників податкової звітності є не менш важливою від фінансової, особливо перед податковою перевіркою, що дасть змогу вчасно виявити ризики та уникнути можливих штрафних санкцій.

Аудиторська фірма “Аудитсервіс” пропонує широкий спектр аудиторських та консультаційних послуг високого рівня, який ґрунтується на відпрацьованій технології вирішення задач та націлений на розвиток бізнесу клієнта, покращення якості та підвищення ефективності діяльності компанії в цілому.
В процесі прийняття завдання ми використовуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта та надаємо йому відповідних фахівців для конкретної галузі з використанням новітніх методологічних розробок.

Ми проводимо два основні види аудита фінансової звітності:

Обов’язковий аудит – в обов’язковому порядку проводиться підприємствами, відповідно до вимог законодавства сертифікованими аудиторами. Згідно ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обов’язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств, страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів та похідних, а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Ініціативний аудит – здійснюється за бажанням замовника для забезпечення достовірності фінансової звітності, перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, а також для оцінки фінансового стану підприємства.

Ми надаємо наступні аудиторські послуги:

Завдання з надання впевненості
• Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності
• Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності
• Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг
• Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації
• Завдання з підготовки фінансової інформації