Консультаційні послуги

Консультаційні послуги, що надаються АФ «Аудитсервіс», є оперативною кваліфікованою консультаційною допомогою з бухгалтерського обліку та оподаткуванню яка ґрунтується на нормах чинного законодавства та практичному досвіді наших працівників для вирішення складних ситуацій що постали перед Вашим підприємством.

Наша постійно діюча консультаційна служба оперативно та якісно допомагає у термінових питаннях. У фірмі запроваджена багаторівнева система консультацій. Висновки, що є результатами таких консультацій, документуються та застосовуються на практиці. Під час консультацій використовуються як фахові знання спеціаліста, так і колективний досвід та знання всього персоналу фірми.

Перевагою використання наших послуг є своєчасність отримання потрібної інформації в найкоротший час і впевненість в тому, що вона є відповідною чинному законодавству.

Нами надаються наступні консультаційні послуги:

 Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

  • обрання облікової політики;
  • встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • організація бухгалтерського обліку;
  • консолідація фінансової звітності;
  • трансформація звітності за іншою, ніж засновувана, концептуальною основою;
  • інші види консультацій з питань обліку та звітності.

Консультації з питань системи внутрішнього контролю

Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності

Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

  • правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності;
  • організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління, тощо;
  • інформаційного забезпечення – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку, розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу, тощо.

Одноразові письмові та усні консультації