Послуги

Аудиторські послуги

Аудит фінансової та податкової звітності

Аутсорсинг

Аутсорсинг бухгалтерського, податкового та кадрового обліку Вашого підприємства

Консультаційні послуги

Оперативна кваліфікована консультаційна допомога з бухгалтерського обліку та оподаткування

Юридичні послуги

Складання юридичних документів, аналіз договорів, представництво інтересів в господарських, адміністративних судах, та в інших державних органах