Про нас

Аудиторська фірма “Аудитсервіс” розпочала свою роботу у лютому 1994 року та зайняла достойне місце у сфері надання усього комплексу аудиторських та консалтингових послуг на ринку України.

На теперішній час ми обслуговує більше 100 постійних клієнтів різних форм власності (приватні, державні, комунальні) та різних секторів економіки (промисловість, харчова галузь, будівництво, сільське господарство, торгівля і громадське харчування, фінансові послуги (фінансові, лізингові, інвестиційні, страхові компанії, компанії з управління активами, торгівці цінними паперами та інші підприємства).

Основними напрямками нашої діяльності є надання аудиторських послуг, консультаційних послуг з податкового та бухгалтерського обліку, юридичні послуги, аутсорсинг.

На наше глибоке переконання, запорукою найвищої якості послуг є професіоналізм спеціалістів, що базується на високому освітньому рівні та належному ставленні до виконання роботи. Персонал АФ “Аудитсервіс” складають фахівці у галузі аудиту, обліку та господарського права, що мають великий досвід в своїй сфері діяльності та постійно оновлюють свої знання. Основою нашого професіоналізму є особиста відповідальність кожного працівника за дотримання професійних стандартів та етичних норм а також методології та інструкцій розроблених нашою фірмою.
Головною нашою інвестицією є вдосконалення методологічної бази та інформаційних технологій для надання не змінно високого рівня послуг та забезпечення максимально високої якості. В 2011 і 2016 роках ми пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, яка проводилася Аудиторською палатою України. Наша відповідальність є застрахованою перед третіми особами-замовниками аудиторських послуг на суму в 1 000 000 грн.

Політика фірми заключається у гарантії високого рівня сервісу при конкурентоздатних цінах за допомогою поєднання висококваліфікованого персоналу, ефективного керування ризиками та системи якості. Ми з повагою відносимось до наших великих замовників, але не менш ретельно обслуговуємо і малі підприємства обираючи для кожного індивідуальний підхід.

ПАФ «Аудитсервіс» здійснює свою діяльність на основі отриманих свідоцтв:

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, від 26 січня 2001 року № 0128.
Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000295 від 30.10.2015 р.
Свідоцтво НКРРФП про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0088 від 22.10.2015 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0631 від 29.09.2016 р.

Всі свідоцтва, та інші документи наведені в розділі “Документи для співпраці”